Corona virus

Corona virus

Beste leden,

In verband met de aanbevelingen van de RIVM met betrekking tot het Corona virus, heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering, die zou plaatsvinden op dinsdag 17 maart, te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.
Ook de opening van het seizoen (was gepland voor zaterdag 28 maart) zal later plaatsvinden. Hou voor verdere berichtgeving de website en email in de gaten!
Het bestuur.