Van de voorzitter

Van de voorzitter

Enter, 24 mei 2020
Beste leden, 

Weten jullie het nog? VEILIGHEID EN FIETSPLEZIER zijn de belangrijkste pijlers voor Toerclub Enter. Alleen heeft veiligheid een andere dimensie gekregen in deze tijd, bijzonder! 

Normaal gesproken zouden we nu druk zijn met de trainingen en het plannen van de evenementen maar dat laat nog even op zich wachten. We kunnen gerust zeggen dat deze tijd een bijzondere tijd is, waar een wig is gedreven tussen het saamhorigheidsgevoel door Covid-19 (Corona) tenminste dat zou je kunnen denken. 

Gelukkig zie ik op Strava dat er volop wordt gefietst, genieten van de natuur en de vrijheid die wij dan toch nog kunnen ervaren. In groepsverband fietsen zal er voorlopig (jammer genoeg) niet inzitten. Toch willen we stiekem een beetje vooruit kijken. Zo denken we na over het eventueel verlengen van het fietsseizoen en de meerdaagse te verplaatsen naar het einde van dit jaar. Maar alles staat en valt met de ontwikkeling van het Coronavirus! 

ALGEMENE LEDENVERGADERING:
Ook kon de ledenvergadering op 17 maart door Corona niet doorgaan. De bedoeling was om in de ledenvergadering een bestuurswissel aan te kondigen. Deze bestuurswissel is noodzakelijk omdat Niels Voortman heeft aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie. Niels was onder andere verantwoordelijke voor de kledingcommissie, maar had ook altijd een frisse inbreng van ideeën. Uiteraard hebben we met Niels gesproken en als blijk van waardering een presentje langsgebracht. Niels nogmaals bedankt namens het bestuur en de leden van Toerclub Enter voor jouw inzet! 

NIEUW BESTUURSLID:
Normaal gesproken wordt een kandidaat door het bestuur voorgesteld tijdens de ledenvergadering, echter in deze Corona tijd is dit niet mogelijk. Op advies van de NTFU gebruiken wij nu de alternatieve wijze door het voorstellen van de kandidaat via dit schrijven. Het bestuur van Toerclub Enter wil Marc Kolenbrander aan u voorstellen als nieuw bestuurslid van Toerclub Enter. Marc zal de taken en verantwoordelijkheden van Niels Voortman overnemen. Dit betekent dat, als er geen bezwaren worden gemaakt en e.e.a. conform statuten van Toerclub Enter, Marc Kolenbrander per 1 juli 2020 tot het bestuur zal toetreden. Leden hebben de gelegenheid om bezwaar op dit voorstel te maken tot vrijdag 5 juni as. Dit kan per mail [email protected] of rechtstreeks bij de voorzitter. 

Geniet, houd rekening met anderen en blijf gezond! Tot snel! 

Namens het bestuur,
Ruben Vugteveen 06 51548594
Voorzitter Toerclub Enter

coronavirus.jpeg | AFSCME at Work